آخرین خبرها
خانه » تازه ها » دفاع مقدس، رساترین واژه در قاموس ایستادگی ملّت قهرمان ایران
دفاع مقدس، رساترین واژه در قاموس ایستادگی ملّت قهرمان ایران

دفاع مقدس، رساترین واژه در قاموس ایستادگی ملّت قهرمان ایران

آن روزها نام و نان بهایی نداشت و آنچه میدان دار بود، قیام بود و عروج. آن روزها ماندن بی معنا بود و مردن در بستر، ننگی بزرگ. آن روزها شهادت، شاهراهی به وسعت افق داشت. آن روزها فاصله خاک تا افلاک و کویر تا بهشت، یک میدان مین بود. خاکریزها، بوی بهشتِ مردانی را گرفته بود که سر به سر، تن به مرگ می سپردند تا مبادا وجبی از کیان دین و وطن، به دست کفتاران حریص و متجاوز بیفتد؛ چرا که دفاع مقدس، رساترین واژه در قاموس ایستادگی این ملّت قهرمان است. مردان این دیار در پی تجاوز کفتار صفتان ننگ و نفرین، در هفت شهر عشق، هشت بهار، آزادگی را پیمودند و حماسه آفریدند.
هفته دفاع مقدس بر حماسه آفرینان سرافراز و مردان عشق و شهادت و آنانی که در راه ایران اسلامی جانبازی کردند و یادگار جنگ تحمیلی لقب گرفتند، گرامی باد.

print
Print Friendly, PDF & Email