آخرین خبرها
خانه » تازه ها » طرح همگانى شدن رشته المپیکى جودو در راستای آموزش و استعدادیابى رایگان در باشگاه هاى تهران
طرح همگانى شدن رشته المپیکى جودو در راستای آموزش و استعدادیابى رایگان در باشگاه هاى تهران

طرح همگانى شدن رشته المپیکى جودو در راستای آموزش و استعدادیابى رایگان در باشگاه هاى تهران

ورزشکاران و دانش آموزان مدرسه شهید معزّزى در طرح همگانى شدن رشته المپیکى جودو شرکت کردند.
یه گزارش روابط عمومی هیات جودو، کوراش و جوجیتسو استان تهران، این طرح در راستای آموزش و استعدادیابى رایگان در باشگاه هاى جودو تهران در باشگاه موگویی و زیر نظر احسان شالفروش مسئول کمیته همگانی هیات جودو اجرا شد.

tarh raygan1

print
Print Friendly, PDF & Email