آخرین خبرها
خانه » تازه ها » داوران استان تهران در سمینار داوری با حضور آچی لیس رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی در سال شهید افراسیابی به روایت تصویر
داوران استان تهران در سمینار داوری با حضور آچی لیس رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی در سال شهید افراسیابی به روایت تصویر

داوران استان تهران در سمینار داوری با حضور آچی لیس رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی در سال شهید افراسیابی به روایت تصویر

print
Print Friendly, PDF & Email