آخرین خبرها
خانه » تازه ها » روز تربیت بدنی و ورزش؛ سرآغازی برای ایجاد انگیزه و شور و نشاط بیشتر است
روز تربیت بدنی و ورزش؛ سرآغازی برای ایجاد انگیزه و شور و نشاط بیشتر است

روز تربیت بدنی و ورزش؛ سرآغازی برای ایجاد انگیزه و شور و نشاط بیشتر است

ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان تأمین شادابی و سلامتی جسم و روح و نیز شاخص اصلی اجتماعی و فرهنگی در زندگی امروز نقشی اساسی و بنیادی دارد و بر همین اساس نه تنها یک روز، بلکه تمام روزها و ساعات زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد.

روز تربیت بدنی و ورزش که سرآغازی برای ایجاد انگیزه و روحیه  شور و نشاط بیشتر در سطح جامعه ورزش است را به جامعه ورزشکاران و جوانان و مربیان و مدیران زحمتکش بویژه خانواده بزرگ جودو، جوجیتسو و کوراش استان تهران تبریک می گوییم.

روابط عمومی هیات جودو، جوجیتسو و کوراش استان تهران

print
Print Friendly, PDF & Email