- هیئت جودو استان تهران - https://www.tehranjudo.ir -

میلاد والاترین الگوی شهامت و دیانت امیرالمومنین امام علی (ع) و “روز پدر” مبارک باد

به ذره گر نظرِ بوتراب فُتد
به آسمان رود و کار آفتاب کند
… از علی می گوییم، به علی می اندیشیم، یادش رو گرامی می داریم، به او عشق می ورزیم و به خودمان افتخار می کنیم که از پیروان او هستیم و جهان، امروز به اخلاق علی، بندگیِ علی، مدارایِ علی، سخاوت علی، محبت علی، ولایت علی، عدالت علی و الگوی علی نیازمند است.
ای قصه بهشت زکویت حکایتی
شرح جمال حور ز رویت روایتی
انفاس عیسی از لب لعلت لطیفه ای
آبِ خِضِر زنوش لبانت کنایتی
۱۳ رجب میلاد امیرالمومنین امام علی (ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت و “روز پدر” بر عاشقانش بویژه جامعه ورزش و جوانان استان تهران و خانواده جودو، جوجیتسو و کوراش پایتخت مبارک باد.

print
Print Friendly, PDF & Email [1]