- هیئت جودو استان تهران - https://www.tehranjudo.ir -

آغاز دوره عملی مربیگری درجه ۲ جودو استان تهران در سالن شهید موگویی

یکدوره کلاس دوره عملی مربیگری درجه ۲ جودو استان تهران، زیر نظر هیئت جودو جوجیتسو و کوراش استان تهران، آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی هیئت جودو جوجیتسو و کوراش استان تهران، در این دوره که تا روز ۶ مردادماه در سالن شهید موگویی ادامه خواهد داشت، داشتن حداقل کمربند دان ۳ جودو، کارت مربیگری درجه ۳ و گذشتن حداقل دو سال از دریافت آن، گواهی دو دوره شرکت در کلاس های بازآموزی(استاژ) و کارت بیمه ورزشی برای شرکت کنندگان در کلاس الزامی بود.

print
Print Friendly, PDF & Email [1]