- هیئت جودو استان تهران - https://www.tehranjudo.ir -

جلسه هیات رئیسه هیات جودو استان تهران با حضور سردار یزدانی

جلسه هیات رئیسه هیات جودو استان تهران با حضور سردار یزدانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت جودو استان تهران، در این جلسه در مورد وضعیت جودو استان در سال ۹۶ و برنامه های فرهنگی و بسیج جودو استان و شرایط موجود بحث و بررسی گردید.

همچنین وضعیت حوزه ها و کمیته های استان و مربیان و داوران، نحوه عملکرد آنها و مسائل آموزش و پرورش جودوکاران و مربیان و استفاده از تجارب پیشکسوتان، بویژه در سنین پایه مورد بحث قرار گرفت و راهکارهایی نیز ارائه گردید و مقرر شد که بخشی از آن تحت نظر حسین ذوالفقاری در آینده نزدیک  صورت گیرد.

[1]

print
Print Friendly, PDF & Email [2]